Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 24η Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Την ημέρα αυτή θα γίνουν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ‘Ελλάδα-Ιταλία 2007-13’», υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου το έργο με τίτλο: “Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs”, “Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ” και ακρωνύμιο «FOODING».

Βασικός σκοπός του έργου «FOODING» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της μεταφοράς καινοτομίας για την αξιοποίηση των παραδοσιακών μεσογειακών διατροφικών προϊόντων και την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής.

Ένα από τα παραδοτέα του έργου με στόχο τον εντοπισμό και μεταφορά καινοτομίας στην παραδοσιακή και τοπική αλυσίδα αγροδιατροφικών- τοπικών προϊόντων, είναι: η Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για νέους φορείς καινοτομίας. Στο πλαίσιο του έργου θα υπάρξει πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν (μέσα από την ιστοσελίδα του έργου http://www.foodingproject.eu) τις καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες τους σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ακολούθως, και μετά από αξιολόγηση, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες ιδέες– τεχνολογίες. Οι φορείς των δέκα (10) πρώτων θα εγκατασταθούν σε «θερμοκοιτίδα», με δωρεάν τεχνική και νομική υποστήριξη και στόχο την υλοποίηση των προτάσεών τους, και τρεις (3) από αυτές θα συμμετέχουν σε διεθνή ταξίδια εργασίας ως πριμοδότηση. Καλούμε όσους οραματίζονται ένα εργαλείο, μία εφαρμογή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της Μεσογειακής διατροφής να έρθουν σε επαφή μαζί μας και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τον τρόπο και τη διαδικασία που θα περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διενεργηθεί από πενταμελή (5) επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και είναι η ακόλουθη: Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου:

 1. Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και Αντιπρόεδρος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
 2. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
 3. Ζήνας Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας, Τοπογράφος-Μηχανικός και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου

Από την Περιφέρεια Ηπείρου:

 1. Ηγουμενίδη Βασιλική, ΠΕ Γεωπόνος, Eκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου-Εταίρος του έργου Fooding
 2. Στεργίου Μαίρη, ΠΕ Γεωπόνος, Στέλεχος της Ήπειρος Α.Ε.- Υπεύθυνη έργου Fooding

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.foodingproject.eu, όπου θα βρουν τη φόρμα συμμετοχής και την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή τους. Μπορούν επίσης να προσέλθουν στα γραφεία της Ήπειρος Α.Ε. προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία 7 & 8. Διάρκεια αιτήσεων: από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Σύσκεψη γα τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Ι. Συναδινό, του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη, του Αντιπεριφερειάρχη (αρμόδιο για θέματα Νεολαίας και Άθλησης) κ. Π. Βασιλάκη, καθώς και της Επιτροπής Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ Ιωαννίνων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξ. Καχριμάνης και ο Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Ι. Συναδινός, υπογράμμισαν το πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει και για την από κοινού αναζήτηση λύσεων για προβλήματα που εντοπίζονται στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα ο Γ.Γ. Αθλητισμού Ι. Συναδινός, ανέφερε στις δηλώσεις του τα εξής: "Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για τα θέματα της αθλητικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ηπείρου, για τις αθλητικές υποδομές και τη στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων. Πέρα από την περιοδεία που κάναμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, για τις οποίες συζητήσαμε πιο αναλυτικά και με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τώρα κάναμε μια γενικότερη συζήτηση για το πως η Περιφέρεια, η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι φορείς θα μπορέσουν να συνεργαστούν για να κάνουν τον απαραίτητο σχεδιασμό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Βρήκαμε ανταπόκριση. Νομίζω πως μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία.

Η Ήπειρος σαν Περιφέρεια έχει μεγάλες ανάγκες και πρέπει να καλυφθούν, μέσα από μια απαραίτητη συνεργασία όλων των φορέων".

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: "Κάναμε εκτενή συζήτηση για τις αθλητικές εθνικές εγκαταστάσεις των Ιωαννίνων- με την παρουσία της Διοίκησής τους- και στη συνέχεια για τις εγκαταστάσεις όλης της Ηπείρου.

Το μήνυμα είναι ένα: ο αθλητισμός χρειάζεται τη βοήθεια της Πολιτείας και των τοπικών αρχών. Με το Γ.Γ. κ. Συναδινό και τη Διοίκηση των αθλητικών εγκαταστάσεων συμφωνήσαμε ότι με τη συνεργασία λύνονται όλα. Αυτό λέει τα πάντα. Ευχαριστώ για το πνεύμα της συζήτησης, καθώς διευκρινίσαμε διάφορα θέματα". Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Περιφερειάρχης ανάφερε ότι το Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, η Περιφερειακή Αρχή, θα το προχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

"Το έργο- εξήγησε- είναι τώρα ενταγμένο στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου. Εμείς έχουμε 310.000 ευρώ για να τελειώσουμε το άλλο κλειστό (ΣΗΜ: Πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων).

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει τις διαδικασίες για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή τεχνικού συμβούλου του έργου, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στο θέμα που έχει προκύψει με τις ανακοινώσεις του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος για το νέο Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας θα προχωρήσει κανονικά. "Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική και θα αναγνωριστεί η δουλειά που έγινε στην Ήπειρο για να λυθεί ένα θέμα που ταλανίζει την κοινωνία μας.

Η προσπάθεια που έγινε με όλους τους Δήμους ήταν στην κατεύθυνση να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και για την κατασκευή και για τη λειτουργία του εργοστασίου", τόνισε ο Περιφερειάρχης, ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεών του υπογράμμισε και τα εξής: "Με το νέο Εθνικό Σχέδιο που προωθείται, θεωρώ ότι εμείς καλύπτουμε όλες τις παραμέτρους.

Πρέπει να σκεφτούνε όλες οι πλευρές, ότι η 1-1- 2016 ημερομηνία από την οποία θα μπαίνουν πρόστιμα και για τη διαλογή των απορριμμάτων, δεν είναι μακρινή. Εμείς στην Ήπειρο με αγώνα, με διαφωνίες αν θέλετε, καταφέραμε να μην είμαστε σε κανέναν κατάλογο με αυτούς που επιβλήθηκαν πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Η αγωνία μας ήταν τέτοια και η δουλειά μας πολύ μεγάλη, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με πρόστιμα στην περιοχή μας, ούτε μετά την 1η 10υ 2016". Ως προς την επιστολή που είχε αποσταλεί στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, (στην οποία επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ι. Τσιρώνη να ανασταλεί η διαδικασία έγκρισης του ΠεΣΔΑ Ηπείρου), ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι με αυτή ζητείται η παρέμβαση του, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων και υπό δημοπράτηση έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η επιστολή- πρόσθεσε- δεν δόθηκε από την Περιφέρεια στη δημοσιότητα, ούτε και ο ίδιος τοποθετήθηκε δημοσίως στα Μ.Μ.Ε. καθώς σκοπός του ήταν η επίλυση του ζητήματος και όχι η δημιουργία εντυπώσεων.

Τη δημοπράτηση έργων στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου, ο προϋπολογισμός των οποίων αγγίζει τα 2 εκ. ευρώ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στη σημερινή συνεδρίασή της. Επίσης, η Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους έργων συντήρησης και αποκατάστασης.

Αναλυτικά, ανά Περιφερειακή Ενότητα δημοπρατούνται τα έργα:

Π.Ε. Θεσπρωτίας

 • «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση ζημιών Κεντρικής Διώρυγας Σκάλας Φιλιατών», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Εθνικής Οδού 19 (Νεράιδα – Κυπάρισσος)», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 7 (Μεσοβούνι)», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

Π.Ε. Ιωαννίνων

 • «Εργασίες διάνοιξης της επαρχιακής οδού προς Βαλανιδιά (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000 ευρώ
 • Καθαρισμός δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, συνολικού προϋπολογισμού 62.000 ευρώ
 • «Ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση οδού Καλέντζι – Πηγάδια», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
 • «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

Π.Ε. Άρτας

 • «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - όρια νομού Ιωαννίνων μετά του κλάδου Σουμέσι - γέφυρα Τζαρή - Δίστρατο», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

 

Π.Ε. Πρέβεζας

 • «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 68.000 ευρώ
 • «Καθαρισμός ποταμού Μπόιδα – Μαυρής», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
 • «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
 • «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
 • «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού 77.300 ευρώ (επαναδημοπράτηση)

Επίσης, η Ο.Ε. ανάδειξε τους αναδόχους των έργων:

 • «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ (Ανάδοχος: Πορφύρης Κατασκευαστική Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.)
 • «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού αρ. 18 (Δίστρατο - Φτέρη - Βαθύκαμπος - Κρυονέρι - Γέφυρα Τζαρή)»
 • Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 147.000 ευρώ (Ανάδοχος: Εργοτεχνική ΕΚΤΕ, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του Μονολιθίου» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Μιλτιάδης Κουμπης & ΣΙΑ Ε.Ε.)
 • Καθαρισμός χαντακιών 10ης και 11ης επαρχιακών οδών» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 11.700 ευρώ (Ανάδοχος: Ηλία και Ιωσήφ Μπεινταρη Ο.Ε.)

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου», προεκτιμώμενης αμοιβής 613.610,10 ευρώ  

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας

Αναχώρησαν εχθές από Ηγουμενίτσα για Ιταλία 19 Ιταλοί υπήκοοι

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Σάββατο 28 Μαρτίου

Κορωνοϊός: 541 παραβάσεις και πρόστιμα σε όλη την επικράτεια σήμερα 26/03/2020

Κορωνοϊός: Την Παρασκευή ο επαναπατρισμός Ιταλών υπηκόων μέσω Ηγουμενίτσας

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Πέμπτη 26 Μαρτίου

Αλλαγές στις άδειες οπλοφορίας και οπλοκατοχής λόγω κορωνοϊού

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων του κορωνοϊού

Συνελήφθη ένα άτομο για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.