Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει τα εξής: Kατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου έτους, παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιμικά συνδέονται με το εορταστικό κλίμα των ημερών. Επιβάλλεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία της αγοράς να είναι ομαλή και σύμφωνη με τους κανόνες που προβλέπονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ήτοι:

 • Το Ν.4177/06-08-2013 (Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
 • Την απόφαση με αριθ.Α2-718/31-07-2014 (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)
 • Το Νόμο 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» και
 • Την αριθ.56885/19-11-2014 απόφαση "Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες.

Ειδικότερα ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς:

 • Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.
 • Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη) – ενδείξεις.
 • Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.
 • Την έκδοση νόμιμων παραστατικών στοιχείων.
 • Την ελλιπή στάθμιση-ζύγιση
 • Την διάθεση ορισμένων ειδών σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές σε χώρους κυλικείων Νοσοκομείων, αεροδρομίων, υπεραστικών λεωφορείων κ.α.
 • Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στον Ν.4177/2013 ή στην Α2-718/2014 απόφαση.
 • Επί των διαπιστούμενων παραβάσεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και εφόσον προβλέπεται, αποστέλλονται οι υποθέσεις και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ο καλός καταναλωτής πριν επιλέξει οποιοδήποτε προϊόν:

 • Διαβάζει προσεκτικά τα συστατικά του που πρέπει ν΄αναγράφονται αναλυτικά στη συσκευασία.
 • Λαμβάνει υπόψη του την ημερομηνία λήξης.  Ακολουθεί πάντα πιστά τις οδηγίες συντήρησης του προϊόντος.
 • Τα ρούχα θα πρέπει να έχουν ετικέτα που θα πληροφορεί και για την σύνθεσή τους.
 • Τα παπούτσια πρέπει να έχουν ετικέτα που θα πληροφορεί και για το υλικό που είναι κατασκευασμένα.
 • Τα παιχνίδια πρέπει να έχουν την σήμανση «CE» που τίθεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή που σημαίνει ότι έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών.
 • Απαγορεύεται να διατίθενται στην κατανάλωση τρόφιμα κάθε είδους τοποθετημένα μαζί με παιχνίδια στην ίδια συσκευασία εκτός και αν είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες εναρμονισμένες προς το κοινοτικό δίκαιο διατάξεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
 • Προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών με γνώμονα την συμβολή τους στην ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει κάθε παιδί και όχι με βάση την διαφημιστική τους προβολή που οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό.
 • Προσοχή στα παιχνίδια που πωλούνται υπαίθρια. Είναι φτιαγμένα συνήθως από άγνωστους κατασκευαστές χωρίς σήμα κατασκευής που να δείχνουν την προέλευσή τους.
 • Τα κοσμήματα πρέπει να έχουν ένα κωδικό που δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και τον αριθμό που δηλώνει την περιεκτικότητά τους σε πολύτιμο μέταλλο, εκφρασμένη σε χιλιοστά.

Ειδικότερα τα νωπά κρέατα (χοιρινά-αρνιά-γαλοπούλες)

 • Έχουν επισημάνσεις που δηλώνουν τόσο την κτηνιατρική καταλληλότητα,όσο και την προέλευση αυτών (εγχώριο ή εισαγωγής με ακριβή την χώρα προέλευσης ) και αυτό για να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών και να γνωρίζει ποιας προέλευσης είναι το κρέας που αγοράζει, ώστε να μην παραπλανάται.
 • Επισημαίνεται η υποχρέωση της τήρησης της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την επισήμανση του βοείου κρέατος με την τοποθέτηση των ετικετών με το εξωτερικό μπλε περίγραμμα για τα βοοειδή τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα (Ελληνικό βόειο κρέας) και την ετικέτα χωρίς μπλε εξωτερικό περίγραμμα για τα βοοειδή τα οποία δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.
 • Οι καταναλωτές να μην αγοράζουν κρέατα από ζώα που σφάζονται σε χώρους που δεν ελέγχονται από κτηνιατρικής πλευράς, γιατί πιθανά εφόσον δεν έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο να έχουν πρόβλημα.
 • ο χρώμα σφραγίδας είναι λαμπρό κυανό(που κλίνει προς το πράσινο) Ε133 για νωπά κρέατα, αμνοερίφια γάλακτος και μη, από ζώα χωρών Ε.Ε συμπεριλαμβανόμενης φυσικά και της χώρας μας και ολογράφως την χώρα προέλευσης και καστανού χρώματος που κλίνει προς το κόκκινο Ε155 για νωπά κρέατα τρίτων χωρών.
 • Τα κεφάλια των αμνοεριφίων γάλακτος ή όχι κατά τα ισχύοντα είναι απολύτως εμπορεύσιμα όλο τον χρόνο και πωλούνται σύμφωνα με τα αγορανομικά δεδομένα σε επίπεδο εμπόρων σε τιμή κατά τεμάχιο δηλαδή ξεχωριστά από το κρέας με εξαίρεση την Πασχαλινή περίοδο (Σάββατο του Λαζάρου μέχρι Κυριακή του Θωμά) που πωλούνται μαζί με το κρέας.
 • Οι νωπές γαλοπούλες είναι απεντερωμένες με πόδια και κεφάλι πλην του τύπου 67% που εφόσον κυκλοφορεί πρέπει να είναι χωρίς πόδια και κεφάλι.
 • Οι κατεψυγμένες γαλοπούλες είναι συσκευασμένες και πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις(χώρα προέλευσης, βάρος, ημερομηνία ανάλωσης κ.α.).

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ:

 • Να κάνει έγκαιρα και προγραμματισμένα τις αγορές του για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, χωρίς άγχος και να μην τις αφήσει για την τελευταία στιγμή.
 • Υπάρχει αποδεδειγμένα επάρκεια σε όλα τα είδη βιοτικής ανάγκης οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
 • Να κάνει έρευνα στην αγορά ελέγχοντας και συγκρίνοντας σε περισσότερα του ενός καταστήματος τα ομοειδή είδη, κερδίζοντας έτσι χρήματα και ποιότητα.
 • Να μην παρασύρεται από διαφημιστικές καμπάνιες αλλά να αγοράζει το προϊόν που πραγματικά επιθυμεί.
 • Όταν αγοράζει προϊόντα με μακρά καταναλωτική διάρκεια να ζητεί εγγύηση και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 • Τέλος μην ξεχνάτε σε όλες τις αγορές σας να ζητάτε την νόμιμη απόδειξη γιατί η παράβαση βαρύνει και σας.

 

 • Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι τα τμήματα εμπορίου & τουρισμού των Δ/νσεων Ανάπτυξης όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου , προβαίνουν καθημερινά σε ελέγχους αναφορικά με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων σε κρεοπωλεία, εργαστήρια και επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής, Σούπερ Μάρκετ, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης κ.α. καθώς και σε δειγματοληψίες ειδών τροφίμων-ποτών και καυσίμων για την ποιοτική τους εξέταση από τις χημικές υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 • Μέχρι στιγμής η κατάσταση διαμορφώνεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Γενικός Δ/ντής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου Ευάγγελος Βαγενάς

Mε επείγον έγγραφό του, προς όλους τους φορείς, που υλοποιούν έργα μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου και ενόψει λήξης της επιλεξιμότητας την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμών. Συγκεκριμένα στο έγγραφο επισημαίνονται και τα εξής: "Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν και για την ολοκλήρωση έργων και δράσεων, προκειμένου να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, για το οποίο στο τέλος θα είμαστε όλοι υπόλογοι.

Για να αποτραπεί ένα τέτοιο αρνητικό ενδεχόμενο, που θα έχει και σημαντικό κόστος για τους φορείς και τους πολίτες μας, έχει δοθεί εντολή από τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι τεχνικές και οι οικονομικές υπηρεσίες τους, να θέσουν σε πρώτη προτεραιότητα την προώθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή, ώστε στο διάστημα που απομένει και προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι υποχρεωτικές και απαραίτητες διαδικασίες, να βρίσκονται στις θέσεις τους οι επιβλέποντες και οι υπόλογοι έργων και δράσεων.

Με τη συνεργασία όλων, πιστεύω ότι η Ήπειρος στο τέλος του χρόνου θα τα καταφέρει και θα αξιοποιήσει στο έπακρο το σύνολο των εκχωρηθέντων κοινοτικών πόρων προς όφελος των πολιτών μας".

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου με τίτλο: «Οι προοπτικές του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου» Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Angelika Pallas στην Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο του έργου «ADRIATIC ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής μέσω πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, στο πλαίσιο του θεματικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία, αλλά και στη ευκολότερη προσβασιμότητα από την μια περιοχή/χώρα στην άλλη.

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Αντιπερειφερειάρχης Θεσπρωτίας, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Τ

ο πρώτο μέρος ξεκίνησε με ομιλία που απηύθυνε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ακρίβος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα «Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου». Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του έργου “ADRIATIC ROUTE” από την κα Βασιλική Ηγουμενίδου, μέλος της Ομάδας Έργου ενώ ακολούθησε ομιλία από την κα Ελένη Καλαμπόκα, μέλος της Ομάδας Έργου αναφορικά με τις Προοπτικές Κεφαλοποίησης του έργου “ADRIATIC ROUTE” στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το κοινό παρακολούθησε την ομιλία του Δρ. Δημήτρη Κούτουλα, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφορικά με το Μάρκετινγκ του θεματικού τουρισμού. Διαφορετική νότα στο Συνέδριο έδωσαν οι παρουσιάσεις σχετικά με την Γαστρονομία και συγκεκριμένα η ομιλία με τίτλο: Γαστρονομικός Τουρισμός: Συμβολή στον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη του κ. Κωνσταντίνου Σολάκη, Πανεπιστημιακό Υπότροφο ΤΕΙ Ηπείρου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας αλλά και η ομιλία με θέμα: «Ελληνικό Πρωινό, μια αφορμή για την σύνδεση του Τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον γαστρονομικό πλούτο κάθε τόπου» από τον κ. Γεώργιο Πίττα, Συγγραφέα - Μέλος του Δ.Σ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου - Επικεφαλής του Ελληνικού Πρωϊνού.

Το Συνέδριο έκλεισε με «Παρουσίαση της Πλατφόρμας Web GIS & εφαρμογές κινητών τηλεφώνων του έργου “ADRIATIC ROUTE”» από τον κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας Comitech A.E. Το απόγευμα της ίδιας Ημέρας πραγματοποιήθηκαν επίσης στο ξενοδοχείο Angelika Pallas, παράλληλα σεμινάρια–στρογγυλά τραπέζια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, το 1ο στρογγυλό τραπέζι αφορούσε σε «Στήσιμο & Παρουσίαση Ελληνικού Πρωϊνού Ηπείρου» από τον κ. Γ. Πίττα.

Το 2ο στρογγυλό τραπέζι είχε θέμα την «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων προώθησης και ηλεκτρονικές κρατήσεις» από τον κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου και τέλος, το 3ο στρογγυλό τραπέζι είχε θέμα το Ψηφιακό Marketing και την Οργάνωση προφίλ τουριστικών επιχειρήσεων και προώθησή τους μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media) από τον κ. Χρήστο Ακρατόπουλο, social media expert και συνιδιοκτήτη της εταιρείας 3SIXTYCOM.

 

Η συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ήταν μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για την προώθηση και ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA Adriatic CBC 2007/2013 – Μέτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνιών.

Διημερίδα με τίτλο "ΕΣΠΑ 2014-2020: Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την ανάδειξη καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου", οργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής 17-18/12/2015 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac, με στόχο να αναδειχθούν οι ώριμες πιλοτικές δράσεις για άμεση χρηματοδότηση.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από την ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περίοδο 2014-2020 και σε συνέργεια με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας, επέλεξε, σε συνέχεια αναλύσεων και προτάσεων, τους τομείς της Αγροδιατροφής, της Βιομηχανίας της Εμπειρίας και των ΤΠΕ & Νεανικής Επιχειρηματικότητας ως τρείς από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξή της.

Η Ήπειρος παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις τόσο ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων στους χώρους αυτούς όσο και ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών ιδεών. Η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να οργανώσει και να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό προς όφελος των πολιτών της και της χώρας. Η Ήπειρος πρόκειται να αξιοποιήσει αυτές τις προοπτικές μέσα από την επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη και χρήση των υποδομών της, την συνεργασία με άλλες Περιφέρειες, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων της καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση τόσο των περιφερειακών πόρων όσο και των εθνικών.

Το Α΄ Μέρος της Ημερίδας σε ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου (ώρες 2 μ.μ.- 4 μ.μ.). Περιλαμβάνει:

 • Χαιρετισμοί:Α. Καχριμάνη, Περιφερειάρχης Ηπείρου Τ. Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 Ε. Παπανικολάου, προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
 • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου Τ. Αλμπάνης, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Ηπείρου - Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Νέο ΕΣΠΑ και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Δ. Ιακωβίδης, προϊστάμενος Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)
 • Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης Λ. Τσιπούρη, εμπειρογνώμονας ΕΕ για RIS3 - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Π. Χατζηνικολάου, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Κρατικές Ενισχύσεις Κ. Ροκίδης, στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ε. Μπακάλη, στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

 

Β Μέρος: 16:30 – 19:30 - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΕ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(εκτός του ΠΕ3 που θα λάβει χώρα από τις 18:00 έως τις 21:00)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Αγροδιατροφή στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

κος Γ. Σκούφος, αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Ηπείρου - Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου

Παράλληλο Εργαστήριο 1:

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Συντονιστής 1: Γ. Σκούφος

Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου

Παράλληλο Εργαστήριο 2:

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Συντονιστής 2: Γ. Καρράς

Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου

Παράλληλο Εργαστήριο 3:

ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

Συντονιστής 3: Γ. Χεκίμογλου

Πρόεδρος Συλλόγου  Υδατοκαλλιεργητών Ν. Θεσπρωτίας

 

Η κτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί την αλυσίδα ζωής της παραγωγής και της οικονομίας της Ηπείρου. Βρίσκεται σε κρίσιμη  πορεία, η δυναμική της δεν έχει διαταραχθεί σημαντικά, όμως  η αναγνωρισιμότητα, η ποιοτική ανάδειξη, η επώνυμη και διακριτή παραγωγή, όπως και οι στρατηγικές ολοκληρωμένων δομών καινοτομίας της παραγωγής και των τροφίμων μπορούν να ενισχύσουν τόσο την παραγωγική της αξία, την ανταγωνιστικότητα και προτίμηση των καταναλωτών, όσο και την εξαγωγική της δραστηριότητα

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Τις προοπτικές ανάπτυξης της κτηνοτροφίας με όρους παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, επωνυμίας και καινοτομίας

·          Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται για παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων

·          Την οργάνωση αυτών των ευκαιριών και τον σχεδιασμό τους από ιδέα σε προϊόν

·          Τις προτεραιότητες και τις ανάγκες σε ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες προς όφελος της κτηνοτροφικής Ηπείρου

·          Τις ανάγκες σε εξειδικευμένες υποδομές που κάνουν διακριτή της Περιφέρεια στον κτηνοτροφικό τομέα, την πιστοποίηση και τη διασφάλιση ποιότητας

·          Τα μέτρα υποβοήθησης και έρευνας των επιχειρήσεων για να εξελίξουν το παραγωγικό πρότυπο της Ηπείρου

·          Τις αναγκαίες, ώριμες και καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που υπαγορεύει η τοπική παραγωγή και η διεθνοποιημένη αγορά

·          Την ανάδειξη εξειδικευμένου και τεχνολογικά άρτιου ανθρώπινου δυναμικού

·          Την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν ως στρατηγικοί άξονες της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας της Ηπείρου

 

 

Η φυτική παραγωγή αποτελεί τομέα της οικονομίας με χαρακτηριστικές εξειδικεύσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα που αφορούν τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τις θερμοκηπιακές και τις αροτραίες.  Η φυτική παραγωγή αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της Ζωικής παραγωγής μέσα από την ανάπτυξη και κατανάλωση ζωοτροφών. Παράλληλα, ενισχύει τη βοσκήσιμη ύλη, ενώ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της παραγωγικής δυναμικής των πεδιάδων της Ηπείρου

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Ποιές είναι οι κρίσιμες μάζες παραγωγής φυτικών προίόντων και ποιά η προοπτική τους

·          Ποιές είναι οι νέες ή διαφοροποιημένες παραγωγές που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση την παραγωγική αυτάρκεια και την ικανότητα εξαγωγών

·          Ποιές οι ανάγκες σε έρευνα και ανάπτυξη για την υποβοήθηση της φυτικής παραγωγής

·          Ποιές οι ανάγκες της φυτικής παραγωγής σε τεχνολογία και εξοπλισμό

·          Ποια είναι τα μέτρα υποβοήθησης των επιχειρήσεων για την ποιοτική ανάδειξη της φυτικής παραγωγής

·          Τις αναγκαίες, ώριμες και καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που υπαγορεύει η τοπική παραγωγή και η διεθνοποιημένη αγορά

·          Την ανάδειξη εξειδικευμένου και τεχνολογικά άρτιου ανθρώπινου δυναμικού

·          Την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν ως στρατηγικοί άξονες της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας της Ηπείρου

 

 

 

Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν εθνική πιλοτική αναπτυξιακή προτεραιότητα. Είναι ισχυρή εξαγωγική δύναμη για την Ελλάδα και η Ήπειρος είναι μία από τις σημαντικότερες Περιφέρειες που στηρίζουν αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Η Ήπειρος επίσης είναι μία από τις λίγες Περιφέρειες στην Ελλάδα με υδατοκαλλιέργεις τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά νερά.

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Την ικανότητα ανάτυξης της ερευνας για νέα είδη ψαριών με διεθνή ανταγωνιστική προοπτική

·          Την βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση και προώθηση των τεχνολογιών, της έρευνας και της διακίνησης των τελικών προϊόντων υπαρχουσών μονάδων υδατοκαλλιεργειών αλμυρών και γλυκών υδάτων

·          Τις αναγκαίες τεχνολογικές λύσεις για τις διαδικασίες εκτροφής και τις προκλήσεις πάνω στην ποιότητα και όγκο της παραγωγής

·          Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται στις υδατοκαλλιέργειες και την τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και την συσχέτισή τους με καθοριστικούς τομείς της οικονομίας

·          Την μπλε ανάπτυξη των ζωνών ιχθυοκαλλιεργειών και αλιείας στην Ήπειρο

·          Τα μέτρα υποβοήθησης και έρευνας των επιχειρήσεων για να εξελίξουν το παραγωγικό πρότυπο της Ηπείρου

·          Τις αναγκαίες, ώριμες και καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές που υπαγορεύει η τοπική παραγωγή και η διεθνοποιημένη αγορά

·          Την ανάδειξη εξειδικευμένου και τεχνολογικά άρτιου ανθρώπινου δυναμικού

·          Την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν ως στρατηγικοί άξονες της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας της Ηπείρου

 

 

 

 

18/12/2015

 

Γ Μέρος: 11:00 – 14:00 - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΕ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ & ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι ΤΠΕ & η Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

κος Ν. Ζήνας, μέλος ΠΣΕΚ Ηπείρου - τοπογράφος μηχανικός

 

Παράλληλο Εργαστήριο 1:

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Συντονιστής 1: Γ. Γκωλέτσης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μιου Ιωαννίνων

Παράλληλο Εργαστήριο 2:

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

 

Συντονιστής 2: Ι. Ρίζος

Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής Παν/μιου Ιωαννίνων

Παράλληλο Εργαστήριο 3:

ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Συντονιστής 3: Χ. Στύλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου

 

Ένα απο τα σημαντικότερα προβλήματα του σήμερα είναι η μειωμένη δυνατότητα των νέων στο ‘επιχειρείν’ και την ανάγκη υποστήριξής τους μέσα από δομές Η Ήπειρος πρωτοστάτησε στην Ελλάδα μέσα από την ανάπτυξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου αλλά και υπηρεσιών υποστήριξης προς τους επιχειρηματίες και τους νέους.  Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο.

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Τις δυνατότητες ολοκληρωμένης χρήσης των υποστηρικτικών υποδομών.

·          Την συχέτισή τους με τα δυνατά τεχνολογικά στοιχεία της Περιφέρειας.

·          Την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας.

·          Την εξασφάλιση συνέχειας στα βήματα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

·          Στην ανάπτυξη μηχανισμών ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών και προτάσεων.

·          Τα μέτρα και τους μηχανισμούς υποβοήθησης των νέων επιχειρηματιών.

·          Διαρθρωτικές αλλαγές.

·          Ανθρώπινο δυναμικό.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν.

 

 

 

Οι πόλεις αποτελούν τα κέντρα της επιχειρηματικότητας είτε μέσα από τις υπηρεσίες και ευκολίες που μπορούν να προσφέρουν είτε μέσα από τις ανάγκες για υπηρεσίες των διάφορων τομέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα μπορούν να προσφέρουν αδιάθετες  υποδομές όπως κτηριακές εγκαταστάσεις για την εκκόλαψη νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Την επιχειρηματική σχέση νέων επιστημόνων και πόλεων.

·          Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται και την συσχέτισή τους με συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

·          Τις ανάγκες για υπηρεσίες και προϊόντα των ΟΤΑ.

·          Τα μέτρα υποβοήθησης των επιχειρήσεων.

·          Διαρθρωτικές αλλαγές.

·          Ανθρώπινο δυναμικό.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν.

 

 

Η χώρα όπως και η Ήπειρος μαστίζεται  από την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού. Το περίφημο ‘brain drain’ έχει αποσπάσει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο από την Ελλάδα. Εξυπνες λύσεις που ενδιαφέρουν τους νέους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες και η αξιοποίηση της έρευνας καλούνται να βρεθούν για να αντιστρέψουν το φαινόμενο.

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Τους λόγους που μπορούν να κρατήσουν το ανθρώπινο δυναμικό πέρα από την συνολική σύσκολη οικονομική συγκυρία.

·          Τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν για να ενθαρρύνουν επιχειρηματικές προσπάθειες.

·          Το ρόλο και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ.

·          Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προώθηση συνεργασιών.

·          Τα μέτρα υποβοήθησης των νέων ερευνητών για την αξιοποίηση της δουλειάς τους.

·          Διαρθρωτικές αλλαγές.

·          Ανθρώπινο δυναμικό.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν.

 

 

 

Δ Μέρος: 15:00 – 18:00 - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΕ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Βιομηχανία της Εμπειρίας στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

κος Β. Ντερμάρης, μέλος ΠΣΕΚ Ηπείρου – γεωπόνος

 

Παράλληλο Εργαστήριο 1:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Συντονιστές 1: B. Ντερμάρης, γεωπόνος

Ν. Ζήνας, τοπογράφος μηχανικός

Παράλληλο Εργαστήριο 2:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & BRANDING

 

Συντονιστής 2: Γ. Τάσσος

Επιχειρηματίας - Ξενοδόχος

Παράλληλο Εργαστήριο 3:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 

Συντονιστής 3: Χ. Λιάμπη

Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας & Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μιου Ιωαννίνων

 

Μία από τις ενδιαφέρουσες περιοχές επιχειρηματικότητας είναι η διεπιφάνεια μεταξύ του Τουρισμού/Πολιτισμού/τοπικών προϊόντων  και των ψηφιακών εφαρμογών όπως για παράδειγμα εφαρμογών Πλοήγησης. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν σημαντική υποστηρικτική βάση για την τόνωση  και το μέλλον του τουριστικού προϊόντος αλλά και πηγές νέων επιχειματικών ιδεών μέσα από την πώληση νέων υποστηρικτικών προϊόντων (υπηρεσιών).

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήσει:

 

·          Τις ανάγκες ανάπτυξης ενιαίας  εφαρμογής που θα διασύνδεει  τις Περιφέρειες από τις οποίες διέρχονται οι μεγάλοι οδικοί άξονες (Εγνατία και Ιόνια οδός) καθώς και τα Ιόνια νησιά και θα προωθείται κυρίως στα σημεία εισόδου επισκεπτών – τουριστών (αεροδρόνια, συνοριακοί σταθμοί, λιμάνια, διόδια).

·          Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται και την συσχέτισή τους με όλους τους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τον τουρισμό

(καταλύματα, εστιατόρια - reservation, αρχαιολογικοί χώροι – e-ticket , επισκέψιμα οργανωμένα σημεία, events, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, κυκλοφορία στους δρόμους σε real time, διαδρομές εντός των πόλεων, ερμηνεία αγροτικού τοπίου, εθνικά πάρκα, Geoparks , θρησκευτικά μνημεία, τοπικά προϊόντα κλπ).

·          Τα μέτρα υποβοήθησης των επιχειρήσεων.

·          Διαρθρωτικές αλλαγές.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν.

 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί τμήμα του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου λόγω του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η  επιχειρηματική του ανάπτυξη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον τόσο στην ελκυστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος όσο και στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι μορφές του είναι πολλές με παραδείγματα τον οικοτουρισμό, τις outdoor activities, τον θρησκευικό τουρισμό, την ιστιοπλοϊα, τον ορειβατικό τουρισμό, τις καταδύσεις, την ποδηλασία, τον τουρισμό με cambervan , τον ιαματικός τουρισμό  κα.  Συνδιάζεται με άλλους τομείς και τεχνολογίες όπως οι ΤΠΕ, η αγροδιατροφή, τα καταλύμματα το περιβάλλον και οι προστατευόμενες από την UNESCO περιοχές.

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήαει:

 

·          Τις πιό ώριμες μορφές εναλλακτικού τουρισμού για την Ήπειρο

·          Την συχέτισή τους με υπάρχουσες υποδομές και τομείς της οικονομίας.

·          Την αναγκαιότητα  ανάπτυξης μίας συγκεκριμένης ταυτότητας προορισμού (branding) για την Περιφέρεια με σκοπό την αναγνωσιμότητα  και την συνολική προώθηση της Ηπείρου.

·          Τα μέτρα υποβοήθησης των επιχειρήσεων ανα κλάδο.

·          Διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές όπως  η αναγκαιότητα δημιουργίας σχολής οδηγών βουνού, rafting, Kayak, paragliding, fly fishing.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν. 

 

Ο πολιτισμός αποτελεί μία αναξιοποίητη πηγή επιχειρηματικών ιδεών και αύξησης της αξίας του τουριστικού προϊόντος. Η δημιουργία με βάση τον πολιτισμό ξεκινάει από απλές μορφές όπως η χειροτεχνία μέχρι πιό σύνθετες τεχνολογικά όπως η δημιουργία προϊόντων με χρήση νέων υλικών και μετάλλων,  η ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού και η χρήση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Βασική παράμετρος επιτυχίας η ύπαρξη κρίσιμης μάζας ΜΜΕ και η ικανότητα συνεργασιών μεταξύ τους με την μορφή συνεργατικών σχηματισμών (ΣΣ).

 

Το εργαστήριο καλείται να συζητήαει:

 

·          Την ικανότητα ανάπτυξης ΣΣ στην Περιφέρεια στους τομείς ενδιαφέροντος και δημιουργίας θερμοκοιτίδων πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων.

·          Την ικανότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό (κόσμημα - ασημουργία, ξύλινα είδη, μαχαιροποιία, πέτρα-γλυπτική, παραδοσιακά μουσικά όργανα, προϊόντα από πυλό, αγιογραφία κλπ).

·          Την εξωστρέφεια των ιδεών και την επιχειρηματική τους προοπτική.

·          Τα μέτρα υποβοήθησης των επιχειρήσεων  και την εξωστρέφεια αυτών.

·          Διαρθρωτικές αλλαγές.

·          Πιλοτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να ενισχυθούν.

·          Συσχέτιση έρευνας με επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη νέων υλικών που θα οδηγήσουν σε νέα προϊόντα πολιτιστικού – τουριστικού ενδιαφέροντος.

 

 

Με κεντρικό αίτημα την συνέχιση της μισθοδοσίας τους από τον κρατικό προϋπολογισμό οι περιφερειακοί υπάλληλοι πραγματοποιούν αύριο 24ωρη πανελλαδική απεργία ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους ΟΣΥΑΠΕ.

Ζητούν να ακυρωθεί η επίμαχη τροπολογία για την καταβολή της μισθοδοσία τους από ίδιους πόρους των Περιφερειών (από 1η Ιανουαρίου 2016) και δηλώνουν ότι δεν θα δεχθούν καμία αλλαγή στην καταβολή των μισθών άλλα ούτε να μείνουν στον αέρα. Η κινητοποίηση, περιλαμβάνει συγκέντρωση στην πλ. Κλαθμώνος και συνάντηση εκπροσώπων τους με τον υπουργό Εσωτερικών.

Πηγή | ΑΠΕ ΜΠΕ

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας

Αναχώρησαν εχθές από Ηγουμενίτσα για Ιταλία 19 Ιταλοί υπήκοοι

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Σάββατο 28 Μαρτίου

Κορωνοϊός: 541 παραβάσεις και πρόστιμα σε όλη την επικράτεια σήμερα 26/03/2020

Κορωνοϊός: Την Παρασκευή ο επαναπατρισμός Ιταλών υπηκόων μέσω Ηγουμενίτσας

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Πέμπτη 26 Μαρτίου

Αλλαγές στις άδειες οπλοφορίας και οπλοκατοχής λόγω κορωνοϊού

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων του κορωνοϊού

Συνελήφθη ένα άτομο για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.