Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας η τελευταία προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων Οδοντοτεχνιτών έτους 2015 για τις Εξετάσεις για την βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ορίζεται από 27/10/2015 έως και 11/11/2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας. Οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας οδοντοτεχνίτη ορίστηκαν ως ακολούθως:

A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η θεωρητική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 27-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της πρακτικής εξέτασης θα οριστεί με νεώτερη απόφαση.

Οι υποψήφιοι κατά την πρακτική εξέταση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα εργαλεία και υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/οικ.83272/21-7-2011 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/Β/1755).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ετήσιες απογραφές ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2015.

Από τη φετινή χρονιά, η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής γίνεται είτε με προσέλευση των κτηνοτρόφων στην Κτηνιατρική Υπηρεσία (Για την Π.Ε. Ιωαννίνων κτίριο περιφέρειας – γραφείο 100- στις άλλες Π.Ε. στα κατά τόπους γραφεία), με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές κλπ), είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του κτηνοτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως εταίρος του έργου “Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs “με το διακριτικό τίτλο “Fooding”, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος “European Territorial Cooperation Programme GREECE-ITALY 2007-2013” σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00 πμ στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπολ. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος, εντός Στοάς Σάρκα).

Ο λόγος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων των σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα φορέων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό και στον επιχειρηματικό κόσμο για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα «Fooding».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 26510-36686 και 83087 Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για καινοτόμες ιδέες στον αγροδιατροφικό τομέα που έχει ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου 2015 παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.foodingproject.eu, όπου θα βρουν τη φόρμα συμμετοχής και την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή τους.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 24η Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Την ημέρα αυτή θα γίνουν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ‘Ελλάδα-Ιταλία 2007-13’», υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου το έργο με τίτλο: “Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs”, “Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ” και ακρωνύμιο «FOODING».

Βασικός σκοπός του έργου «FOODING» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της μεταφοράς καινοτομίας για την αξιοποίηση των παραδοσιακών μεσογειακών διατροφικών προϊόντων και την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής.

Ένα από τα παραδοτέα του έργου με στόχο τον εντοπισμό και μεταφορά καινοτομίας στην παραδοσιακή και τοπική αλυσίδα αγροδιατροφικών- τοπικών προϊόντων, είναι: η Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για νέους φορείς καινοτομίας. Στο πλαίσιο του έργου θα υπάρξει πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν (μέσα από την ιστοσελίδα του έργου http://www.foodingproject.eu) τις καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες τους σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ακολούθως, και μετά από αξιολόγηση, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες ιδέες– τεχνολογίες. Οι φορείς των δέκα (10) πρώτων θα εγκατασταθούν σε «θερμοκοιτίδα», με δωρεάν τεχνική και νομική υποστήριξη και στόχο την υλοποίηση των προτάσεών τους, και τρεις (3) από αυτές θα συμμετέχουν σε διεθνή ταξίδια εργασίας ως πριμοδότηση. Καλούμε όσους οραματίζονται ένα εργαλείο, μία εφαρμογή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της Μεσογειακής διατροφής να έρθουν σε επαφή μαζί μας και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τον τρόπο και τη διαδικασία που θα περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διενεργηθεί από πενταμελή (5) επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και είναι η ακόλουθη: Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου:

  1. Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και Αντιπρόεδρος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
  2. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
  3. Ζήνας Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας, Τοπογράφος-Μηχανικός και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου

Από την Περιφέρεια Ηπείρου:

  1. Ηγουμενίδη Βασιλική, ΠΕ Γεωπόνος, Eκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου-Εταίρος του έργου Fooding
  2. Στεργίου Μαίρη, ΠΕ Γεωπόνος, Στέλεχος της Ήπειρος Α.Ε.- Υπεύθυνη έργου Fooding

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.foodingproject.eu, όπου θα βρουν τη φόρμα συμμετοχής και την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή τους. Μπορούν επίσης να προσέλθουν στα γραφεία της Ήπειρος Α.Ε. προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία 7 & 8. Διάρκεια αιτήσεων: από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Εξιχνιάστηκε κλοπή χρημάτων από παγκάρι εκκλησίας Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα στην Ηγουμενίτσα

Διακοπές ρεύματος 16 Φεβρουαρίου στην Ηγουμενίτσα - Δείτε τις περιοχές

Επίσκεψη Υπουργού Ναυτιλίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στην Ηγουμενίτσα αύριο 15/2/2020

Θεσπρωτία: Διανομή Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Νέες εισαγωγές στα παραρτήματα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων και Φιλιατών

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές στην Εγνατία Οδό

Μπήκαν οι υπογραφές για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Μαργαριτίου

Επανέρχονται τα μαγαζιά στην Παραλία Δρεπάνου Ηγουμενίτσας

Α΄ κατοικία: Περιθώριο 78 ημερών για υπαγωγή στο καθεστώς προστασίας

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.