Με τη δημοπράτηση των έργων για την κατασκευή των επτά σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) συνεχίζει η Περιφέρεια, τις διαδικασίες για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων.  

 

Συγκεκριμένα από την Ο. Ε. εγκρίθηκε η δημοπρασία των ΣΜΑ: Ιωαννίνων  προϋπολογισμού € 539.349,59, Άρτας, προϋπολογισμού  € 497.008,13, Ζίτσας προϋπολογισμού € 329.658,54, Ηγουμενίτσας προϋπολογισμού € 882.113,82, Γ. Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού € 488.943,09, Μετσόβου, προϋπολογισμού  € 622.016,26, Πωγωνίου, προϋπολογισμού € 725.853,65. Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, ενώ η προμήθεια του εξοπλισμού των ΣΜΑ έχει ήδη δημοπρατηθεί με προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 Με άλλες αποφάσεις εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

 • Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
 • Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι- Γρανίτσα, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ
 • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ
 • Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι, προϋπολογισμού 350 ευρώ. Το έργο επαναδημοπρατείται καθώς ο αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος.

 

 Πέραν αυτών ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τη στήριξη των καλλιεργητών της Π.Ε. Άρτας:

 

Συγκεκριμένα δημοπρατούνται τα έργα:

 

 • Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
 • Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ.

 

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος (Σπ. Ζιώβας) για την αποκατάσταση ζημιών του στραγγιστικού δικτύου, προϋπολογισμού 22.000 ευρώ.

 

Ασφαλτοστρώσεις σε περιοχές του Δήμου Πάργας

 

 Έργα συνολικού προϋπολογισμού 297.000 ευρώ θα εκτελεστούν σε περιοχές του Δήμου Πάργας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Η μελέτη περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σημάνσεις. Το έργο, μετά τη σημερινή έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού, θα κατασκευάσει η Ε.Δ.Ε. Ελένη Παππά.

 

 

           Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

 

Με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον ανάδοχο (Γ. Παπαρούνας) για το έργο της αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά σε περιοχές της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 

Ψεκασμοί για καταπολέμηση του δάκου στην Π.Ε. Πρέβεζας

 

Η Ο.Ε ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 109.035,81. Προσωρινοί μειοδότες ανά τομέα αναδείχτηκαν οι: Τομέας Β. Κων. Β. Ζήσης, Τομέας Γ΄ Θωμάς Σπ. Τζίμας, Τομέας Ε΄ Θωμάς Σπ.Τζίμας

Δύο νέες προσκλήσεις, για τη στήριξη δομών παιδικής απασχόλησης στην Ήπειρο, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2, 9 εκ. ευρώ δίδονται στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τις προσκλήσεις του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων»:

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.559.907 ευρώ Η πράξη αφορά την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2016-2017», συνολικής δημόσιας δαπάνης 345.093 ευρώ Η πράξη αφορά την παροχή σε ωφελούμενα άτομα θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, για το έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΕΑ στην Ηπείρου.

Στόχος των δύο προσκλήσεων είναι η αύξηση της απασχόλησης και η διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Δικαιούχος ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και για τις δύο προσκλήσεις είναι από 13/07/2016 έως 18/08/2016.

Νέο ανάδοχο για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου" ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Η απόφαση προκλήθηκε μετά την έγγραφη ενημέρωση από τον προσωρινό ανάδοχο "Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON-INTRAKAT-ENVITEC), ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της δεσμευτικής του προσφοράς, ούτε και να ανανεώσει τις εγγυητικές  επιστολές. Μετά από την εξέλιξη αυτή, νέος προσωρινός  Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, αναδείχθηκε η "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.", που ήταν η δεύτερη σε κατάταξη στο διαγωνισμό και παρέτεινε τη δεσμευτική της προσφορά μέχρι την 2α Νοεμβρίου 2016.

Άλλες αποφάσεις

Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε αποφάσεις και για έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό:

Αναλυτικά:

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

 • «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
 • «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Ιτέα – Τρίστενο και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ
 • "Καθαρισμός τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους - συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 71.000 ευρώ.
 • «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας»  προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
 • «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
 • «Μελέτη βελτίωσης δρόμου προς αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 18.450 ευρώ. Πέραν της μελέτης, εγκρίθηκε και πίστωση 24.600 ευρώ για εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων που βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου.

Επίσης αναδείχθηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

 • «Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 73.800 ευρώ (Ανάδοχος: Άγγελος Τασολάμπρος)
 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση Κτιστάδες – Ραφταναίοι – Λάζαινα», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημήτριος Τσομπίκος - Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ)

Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε τη δαπάνη για την επέκταση δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίου στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», προϋπολογισμού 37.382 ευρώ, καθώς για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος)» που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων, ύψους  50.472,49 ευρώ.

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-04-2016 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Πολιτικού Μηχανικού ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2016.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2016
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από Γέφυρα Πλάκας προς Άρτα», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Γίτανα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 5. Ανακήρυξη του 2ου σε σειρά, ως Προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», μετά την απόφαση του ήδη αναδειχθέντος να μην προβεί σε περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς του.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-04-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού € 73.800,00 με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση Κτιστάδες – Ραφταναίοι – Λάζαινα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος)» που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση δικτύου ομβρίων περιοχής Κρανούλας», προϋπολογισμού € 24.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 28-04-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 37951/1908/28-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών: α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17η επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας.
 11. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ένωσης «Τολίδης Κωνσταντίνος – Καλογήρου Χριστίνα», αναδόχου Διαχείρισης του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013», μέχρι 30-09-2016.
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ/90/16Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008, και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 17.835,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης Αηδονοχωρίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης, για χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 410/88 Π.Δ., στον πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου Αργυράτο Παναγιώτη.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την πληρωμή των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2016 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε ανώτερη κατηγορία.
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων για το Γ’ τετράμηνο του έτους 2011 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για τους ελέγχους του άρθρου 14 (1) του ν. 3460/2006 (Α΄ 105).
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για υπερωρίες κτηνιάτρων των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2016.
 21. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ντόντορου Αικατερίνης στην Πολωνία από 16 έως 21/05/2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Animal welfare during transport», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 17 έως 20 Μαΐου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Θαλασσαιμίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνα Ιππικής Αντοχής και Σεμιναρίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελένης Καλαμπόκα, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας από 11 έως 14-05-2016, για τη συμμετοχή της στο 1ο forum της EUSAIR και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση μετακίνησης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, προκειμένου να παραστούν σε Forum για τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 12-13/5/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, στο Βουκουρέστι, στις 17 & 18-05-2016 σε συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας, στα πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 14-22/05/2016.
 28. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Τούρκων τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 20 έως 24-05-2016.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υδροσπορά – αναχλόαση αναχώματος προστασίας ποταμού Καλαμά», προϋπολογισμού 15.000,00 με Φ.Π.Α.
 30. Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις υποδομές του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Κατσικά.
 31. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.
 33. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ.
 34. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας Δήμου Πωγωνίου (Προμήθεια σωλήνων – Πλαστικής δεξαμενής 5m³)», προϋπολογισμού 9.200,00 € με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ40/10Atm για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 7.380,00 € με ΦΠΑ.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής για την άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό 16 Κρυονέρι – Μακρύκαμπο – Σκοτωμένο θέση Μυλοπαππά και στον εθνικό δρόμο Άρτας – Βουργαρέλι – Κάψαλα – Τρίκαλα (θέσεις Παλαιοχώρι και Κάψαλα), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 727/18-03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου, ημέρας λήξης του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 39. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεως της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Κούρτη Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 28-05-2016, για την παρακολούθηση εκπαίδευσης για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων η οποία θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 27-05-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οθονών και Infokiosks στο πλαίσιο του «Network creation and promotion of castles - NetCastle», προϋπολογισμού € 998,50 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
 42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-04-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2016.
 43. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών από την 13-04-2016, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) βελτίωση και καθαρισμό οδικού δικτύου (επαρχιακού) στο Δ.Δ. Μεσοβουνίου λόγω καταπτώσεων, β) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Συβότων, γ) καθαρισμό κοίτης Καλπακιώτικου λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και δ) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο δήμου Φιλιατών (Λίστα, Λεπτοκαρυά, Κουρεμάδι), βάσει των αριθμ. 32485/1605, 32488/1606, 32491/1607 και 32509/1616/13-04-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 11/554/14-04-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-05-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 38564/1998 και 39576/1999/09-05-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου) και β) καθαρισμούς στη λωρίδα Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων.
 46. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου, στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ-ΙΝΕΠ και θα διεξαχθεί από 16 έως 20-05-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 47. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 03-08-2016.
 48. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», αναδόχου Θωμά Χριστιά ΕΔΕ, μέχρι την 25-09-2016.
 49. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 12-03-2016, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή), βάσει της αριθμ. πρωτ. 22667/461/11-03-2016, απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της αριθμ. 9/438/24-03-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 50. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 52. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/11-03-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 

Η Οικ. Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση έργων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων και τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 105.042 ευρώ.

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας

Αναχώρησαν εχθές από Ηγουμενίτσα για Ιταλία 19 Ιταλοί υπήκοοι

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Σάββατο 28 Μαρτίου

Κορωνοϊός: 541 παραβάσεις και πρόστιμα σε όλη την επικράτεια σήμερα 26/03/2020

Κορωνοϊός: Την Παρασκευή ο επαναπατρισμός Ιταλών υπηκόων μέσω Ηγουμενίτσας

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Ηπείρου Πέμπτη 26 Μαρτίου

Αλλαγές στις άδειες οπλοφορίας και οπλοκατοχής λόγω κορωνοϊού

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων του κορωνοϊού

Συνελήφθη ένα άτομο για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.