Την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που εκκρεμούν σχετικά με την εφαρμογή νόμου του 2014 για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ερωτά επίσης αν το Υπουργείο κρίνει σκόπιμο να δώσει παράταση για την προσαρμογή στις διατάξεις του νόμου των μονάδων που έχουν υποβάλει αίτηση η οποία εκκρεμεί. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 4282/2014 για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

Με το άρθρο 26 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ορίζεται η έκδοση σειράς εκτελεστικών αποφάσεων - Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ) καθώς και η ρύθμιση της διαδικασίας σύγκλησης, λήψης αποφάσεων και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών το οποίο μεταξύ άλλων γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη  διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4282/2014 δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων όπως οι παραπάνω, καθιστώντας τον νόμο κατά σημαντικό μέρος ανεφάρμοστο, ιδιαίτερα δε του αναπτυξιακού σκέλος του που αφορά το ΕΠΑΥ.

Επίσης, με το άρθρο 27 του ιδίου νόμου δόθηκε προθεσμία δύο ετών για την προσαρμογή στις διατάξεις του των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούσαν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά την έναρξη ισχύος του, τον Αύγουστο του 2014. Με το άρθρο 14 του ν. 4492/2017 η προθεσμία αυτή παρατάθηκε κατά δύο επιπλέον έτη, έως τις 29 Αυγούστου 2018, χωρίς ωστόσο επί του παρόντος να έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή όλων των μη αδειοδοτημένων μονάδων. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται από φορείς του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας , για την ολοκλήρωση των οποίων απατιούνται αθροιστικά από 2 έως 2,5 χρόνια.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  *   Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση των υπολειπόμενων εκτελεστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4282/2014 και, αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα,
  *   Ποιος είναι ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και αν κρίνεται σκόπιμο να δοθεί παράταση για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4282/2014 των μονάδων οι οποίες κατά την 29 Αυγούστου 2018 είχαν υποβάλει αίτηση.

 

Τη δυνατότητα ένταξης νέων ασφαλιστικών κινδύνων που θα καλύπτουν και τις επιδρομές αγριογούρουνων σε καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών έχει ξεκινήσει να εξετάζει ο ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έχουν ξεκινήσει από το ΥΠ.Α.Α.Τ. οι διαδικασίες για τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης - στην οποία θα καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της - ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης νέων κινδύνων στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α..

Επίσης σημειώνεται ότι το Υπουργείο δεν προτίθεται να εντάξει στα προγράμματα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. την επιχορήγηση όλης της δαπάνης για την αγορά και την εγκατάσταση ηλεκτροφόρας περίφραξης σε καλλιέργειες ώστε να είναι προστατευμένες από επιδρομές αγριογούρουνων.

Δείτε αναλυτικά όλη την απάντηση

 

Με εγκύκλιο που στάλθηκε μόνο στα ΕΠΑΛ για την εγγραφή των μαθητών απαιτείται δήλωση προτίμησης ηλεκτρονικά! Συγκεκριμένα: «Για το σχολικό έτος 2017-2018 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017Πρώτα καταγραφή πανελλαδικά των αιτήσεων και της επιλογής τομέων και ειδικοτήτων και μετά αφού δοθεί έγκριση από το υπουργείο για την λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων η εγγραφή.

Όλα αυτά, μετά την τεράστια κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων που έχει προηγηθεί, την καθιέρωση ανελαστικού κατώτερου αριθμού μαθητών, την εφαρμογή ενός συστήματος  περικοπής τμημάτων μέσω μιας ιδιότυπης απόφασης «χαρακτηρισμού φοίτησης» στο τέλος του Α΄ τετραμήνου, την επανεξέταση κάθε χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων για κάθε ΕΠΑΛ.

Πραγματικός σκοπός ο περεταίρω περιορισμός (από τη νέα σχολικά χρονιά) τμημάτων και ειδικοτήτων σε όσο το δυνατόν λιγότερα ΕΠΑΛ. Ο καθορισμός τμημάτων θα γίνει με βάση τις εγγραφές που θα ολοκληρωθούν 23 Ιούνη (!). Αυτό και μόνο το στοιχείο είναι φανερό για του που οδηγεί η κυβέρνηση τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος όγκος των εγγραφών στα ΕΠΑΛ πραγματοποιείται μέσα στον Σεπτέμβρη. Στις 30 Ιούνη τα τμήματα στα ΕΠΑΛ είναι κυριολεκτικά ελάχιστα. Για τις αιτήσεις εγγραφών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, αν επιτραπούν θα είναι με βασικό κριτήριο να μην τροποποιούν τον αριθμό των τμημάτων που έχουν εγκριθεί τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι μαθητές θα μετακινούνται με κριτήριο το ... πως δεν θα ιδρυθούν νέα τμήματα-ειδικότητες. Θυμίζουμε ότι είχε μεθοδευτεί, να μετακινηθούν μαθητές σε άλλα σχολεία ή ακόμα και να αλλάξουν ειδικότητα.

Άλλωστε έχει εκφραστεί η βούληση της Διοίκησης να μη δημιουργηθούν ειδικότητες, αν δεν υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός που θέτει το Υπουργείο, αλλά να μετακινηθούν μαθητές σε άλλα σχολεία, αν επιμένουν να ακολουθήσουν τομέα ή ειδικότητα που δημιουργεί "ολιγομελές" τμήμα.  Αν δεν λειτουργήσει ο τομέας ή ειδικότητα που επιθυμεί ο μαθητής και δεν μπορεί να πάει αλλού, με το "έτσι-θέλω", πρέπει να αλλάξει προτίμηση, γεγονός που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να μην συνεχίσει καν στο ΕΠΑΛ.

Συνοψίζοντας, η κυβερνητική πολιτική, προωθεί την κατάργηση τμημάτων-ειδικοτήτων, πριν καν αυτές καλά-καλά δημιουργηθούν, προληπτικά. Έτσι ώστε, να μην βρίσκεται στην "δυσάρεστη" θέση, δηλαδή να μην αναλαμβάνει την ευθύνη, να τα κλείνει τον Σεπτέμβριο, όπως έγινε και αυτή την σχολική χρονιά.

Τα σχέδια αυτά θα μάς βρουν αντίθετους!

Είναι δικαίωμα των μαθητών να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο σχολείο τους, χωρίς να μετακινούνται από Δήμο σε Δήμο. Ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι να παλεύουν για το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση κι όχι, όπως θέλει το Υπουργείο, να υπηρετούν μία αντιπαιδαγωγική "κοπτοραπτική", με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες.

Απαιτούμε

  • Το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω αυτήν την απαράδεκτη απόφαση.
  • Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν για να επιλέξουν το σχολείο, τον τομέα και την ειδικότητα της επιλογής τους.
  • Να ισχύσει ο προηγούμενος τρόπος εγγραφής για όλους τους μαθητές αλλά και σε όσους αποκτήσουν το δικαίωμα και μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες
  • Τα τμήματα, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να διαμορφωθούν με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών κι όχι την περικοπή δαπανών
  • Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα τομέων και ειδικοτήτων.
  • 20 μαθητές στα τμήματα - 15 στις ομάδες προσανατολισμού - 10 στα εργαστήρια.

Όχι στους εκπαιδευτικούς λάστιχο και στις απολύσεις αναπληρωτών, μόνιμοι διορισμοί ΤΩΡΑ!

Τη διάθεση προσωπικού φύλαξης στους αρχαιολογικούς χώρους Γιτάνων, Ντόλιανης, Πύργου Ραγίου και Ελέας ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει ότι είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που δεν κατανέμονται θέσεις προσωπικού φύλαξης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας από την κατανομή εποχικού προσωπικού φύλαξης»

Με το υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΘ/ΤΔΟΥΦΑ/57563/34017/2899/1071/1-3-2017 εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου οι ανάγκες των υπηρεσιών κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος σε κάθε μία από αυτές.

Στο εν λόγω έγγραφο δεν κατανέμονται θέσεις εποχικού προσωπικού - ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων - στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, στην ευθύνη της οποίας υπάγονται μεταξύ άλλων το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και οι αρχαιολογικοί χώροι Γιτάνων, Ντόλιανης, Πύργου Ραγίου και Ελέας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας υπηρετούν σήμερα δύο ημερήσιοι φύλακες αρχαιοτήτων οι οποίοι οριακά καλύπτουν τις απαιτήσεις λειτουργίας του. Οι δε τέσσερις προαναφερθέντες αρχαιολογικοί χώροι - η αποκατάσταση, ανάδειξη και διαμόρφωση των οποίων χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους - παραμένουν κλειστοί για το κοινό λόγω μη διαθέσιμου φυλακτικού προσωπικού. Σημειώνεται, τέλος, ότι ούτε τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν κατανεμηθεί θέσεις προσωπικού φύλαξης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας  παρά το σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  *   Γιατί δεν απευθύνθηκε ερώτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με σκοπό την καταγραφή των ζητούμενων θέσεων φύλαξης, ενόψει της πρόσληψης εποχικού προσωπικού σε Υπηρεσίες του Υπουργείου,
  *   Εάν και ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει ώστε να ανοίξουν ξανά για το κοινό το συντομότερο δυνατόν οι αρχαιολογικοί χώροι Γιτάνων, Ντόλιανης, Πύργου Ραγίου και Ελέας.

 

Η ομιλία έγινε στη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)»:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Έγινε πολύς λόγος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, για τον Εθνικό Μηχανισμό που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Μηχανισμός αυτός ήταν, να θυμίσω προαπαιτούμενο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 2014.

Όπως εξάλλου η ίδια Κυβέρνηση είχε ετοιμάσει την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το οποίο, θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ ως τότε αντιπολίτευση είχε χαρακτηρίσει «ψίχουλα κρατικής φιλανθρωπίας». Και σήμερα το επαναφέρει, μετονομάζοντάς το σε Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ένας, λοιπόν, Εθνικός Μηχανισμός είναι αναγκαίος για να μπορούν οι κάθε είδους προνοιακές παροχές να κατευθύνονται σε αυτούς που πρέπει, όταν πρέπει. Και να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμους ποιος παίρνει τι.

Εμείς, διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για το αν αυτός ο Μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί.

Γιατί προσθέτει κεντρικές υπηρεσίες στο αρμόδιο Υπουργείο, εκεί όπου υπάρχουν ήδη υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Γιατί προβλέπει δύο διαφορετικές δομές στην Περιφέρεια με περίπου κοινές αρμοδιότητες. Γιατί συστήνει μια Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας ενώ υπάρχει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.

Για να διασκεδάσει τις αμφιβολίες αυτές, η κυρία αναπληρώτρια Υπουργός επικέντρωσε στο ρόλο των Κέντρων Κοινότητας, που θέλει να λειτουργήσουν ως σημεία πρώτης υποδοχής. Ενώ οι δικαιούχοι επιδομάτων μπορούν να εξυπηρετούνται – και το κάνουν ήδη - από τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας των δήμων! Αφήστε που η χρηματοδότηση για τη λειτουργία των Κέντρων αυτών γίνεται από το τρέχον ΕΣΠΑ, χωρίς δηλαδή να έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους στο απώτερο μέλλον. Και μια τελευταία παρατήρηση για τον Εθνικό Μηχανισμό: το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο. Για να πετύχει, πρέπει να διασυνδεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλα τα άλλα πληροφορικά συστήματα, ώστε μπορεί να γίνεται εύκολα και γρήγορα η διασταύρωση διαφορετικών στοιχείων. Το πιο δύσκολο είναι η ένταξη των μητρώων που έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για τις δράσεις και τους ωφελούμενους κοινωνικών πολιτικών.

Το άλλο τμήμα του νομοσχεδίου, το μη προνοιακό, που αναφέρεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387, του νόμου Κατρούγκαλου, μας λέει ουσιαστικά ένα πράγμα: Ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό καρκινοβατούν! Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν είναι μεταρρύθμιση! Αντί η Κυβέρνηση να έχει έτοιμο το νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ, αλλάζει την ταμπέλα στις περιφερειακές υπηρεσίες των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων Θα λέει ότι έχουμε ενιαίο φορέα από την 1/1/2017, όταν παραπέμπει το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ στο άγνωστο μέλλον. Και πώς θα συσταθεί ο νέος ΕΦΚΑ; Όχι με Προεδρικό Διάταγμα, που σημαίνει ότι περνά προηγουμένως από την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά με υπουργική απόφαση!

Υπάρχουν επίσης διάφορες τροποποιήσεις που επιβεβαιώνουν τα πολλά προβλήματα του νόμου Κατρούγκαλου. Πόσο μάλλον όταν εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι από τις οποίες εξαρτάται πότε και πόση σύνταξη θα πάρουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Και να ξέρετε, είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες σε ασφαλιστικά ταμεία και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που λένε ότι ο νόμος αυτός δεν είναι ούτε λειτουργικός, ούτε βιώσιμος. Και για τους τωρινούς και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Αυτό, άλλωστε, λέει και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος με αφορμή την τροπολογία για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους: ότι, δηλαδή, οι ουσιαστικές λύσεις «επιτυγχάνονται με όρεξη και διάθεση να λυθεί το ασφαλιστικό» κι όχι με παροχές που αντιμετωπίζουν τους συνταξιούχους «ως παιδιά που τους τάζουν χριστουγεννιάτικο δώρο».

Αντιλαμβανόμαστε ότι για παρά πολύ κόσμο ισχύει το «από το ολότελα, καλή και η Παναγιώταινα», γι’ αυτό και θα την ψηφίσουμε. Αλλά δεν είναι ούτε 13η σύνταξη, όπως επιμένουν να το πλασάρουν ορισμένοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ούτε έχει δουλευτεί ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους που δεν έχουν καμία άλλη πηγή εισοδήματος. Και κυρίως, προέρχεται από την αφαίμαξη φορολογουμένων και συνταξιούχων, την ώρα που τα χρωστούμενα του Δημοσίου σε εν αναμονή συντάξεις πριν δυόμισι μήνες άγγιζαν το 1,4 δισ., σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμένουμε από την Κυβέρνηση να τρέξει την εφαρμογή των όσων θα ψηφιστούν απόψε.

Σελίδα 1 από 32

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους

Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών

Πρόσκληση του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας

Πεπραγμένα του Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ για τα έτη 2014-2019

Συνελήφθη 57χρονος διακινητής στην Ηγουμενίτσα

Διακοπές ρεύματος 18 Ιανουαρίου στην Ηγουμενίτσα - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος 15 Ιανουαρίου στους Φιλιάτες - Δείτε τις περιοχές

Σε λειτουργία η δακτυλοειδής αποβάθρα της Β’ Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.