Ενημερωθείτε για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 19/1 του νέου Δήμου Ηγουμενίτσας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ   Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων και αποφάσεων του Πρακτικού 3/19-1-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 

1    Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους:      α) Κούτσικος Κώστας - Πρόεδρος      β) Ευαγγέλου Γεώργιοςκαι  γ) Καρβούνης Αριστοτέλης


2    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής δραστηριοποίησης θαλασσίων μέσων αναψυχής κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην επιτροπή δραστηριοποίησης θαλασσίων μέσων αναψυχής κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κοτζαπαναγιώτου Κων/νο (τακτικό μέλος), αναπληρούμενο από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μήτση Σωτήριο.

3    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που ευρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που ευρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ντάγκα Κων/νο (τακτικό μέλος), αναπληρούμενο από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μήτση Σωτήριο.

4    Λήψη απόφασης για την απόσπαση δημοτικών υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα συναινεί στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη για απόσπαση από τον Δήμο Ηγουμενίτσας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου των Δημοτικών υπαλλήλων Πάσχου Όλγα και Σκούρα Ευτυχία και   εφόσον συντρέχουν οι Νόμιμες προϋποθέσεις, να προβεί η διοίκηση του Δήμου στις απαραίτητες ενέργειες.

5    Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα συμφωνεί με τους αυτοτελείς οικισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως αυτοί καθορίζονται στο με αριθμ. πρωτ. 8/17-1-2011 έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας, με την προσθήκη των αυτοτελών οικισμών που πρότειναν οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι παρευρισκόμενοι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

 

6    Ενημέρωση επί του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και σύσταση επιτροπής για την τροποποίησή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θωμά Παππά για τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά πλειοψηφία συστάθηκε πενταμελής επιτροπή για την τροποποίησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αποτελούμενη από το Προεδρείο και δύο ακόμα δημοτικούς συμβούλους, ως εξής: -Πρόεδρος: Θωμάς Παππάς-Μέλη:        Μιχάλης Γκίκας            Σταματία Μπότσαρη            Τζάνης Ιωάννης            Πάκος Δημήτριος-Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Γεώργιος Κατσιμάνης.Λευκό ένας δημοτικός σύμβουλος.

7    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για τα έτη 2011- 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» κ. Μιχάλη Αναστασίου και ορίζει νέο μέλος στο Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γόγολο, τον οποίο εξέλεξε Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011.Το υπόλοιπο Δ.Σ. παραμένει ως έχει.Λευκό 11 δημοτικοί σύμβουλοι.

8    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για τα έτη 2011- 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» κ. Ηλία Λώλη και ορίζει νέο μέλος στο Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γόγολο, τον οποίο εξέλεξε Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011.Το υπόλοιπο Δ.Σ. παραμένει ως έχει.Λευκό 11 δημοτικοί σύμβουλοι.

9   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για τα έτη 2011- 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» κ. Γεώργιου Σαχπελίδη και ορίζει νέο μέλος στο Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοτζαπαναγιώτου Κων/νο, τον οποίο εξέλεξε Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011.Το υπόλοιπο Δ.Σ. παραμένει ως έχει.Λευκό 11 δημοτικοί σύμβουλοι.

10    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για τα έτη 2011- 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την παραίτηση της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» κας Σοφίας Πιτούλη και ορίζει νέο μέλος στο Δ.Σ. την Δημοτική Σύμβουλο κα Ισμήνη Δήμα, την οποία εξέλεξε Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011.Το υπόλοιπο Δ.Σ. παραμένει ως έχει.Λευκό 11 δημοτικοί σύμβουλοι.

11   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τα έτη 2011-2012 ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τζάνη.Λευκό 11 δημοτικοί σύμβουλοι.

12   Συγκρότηση τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τα έτη 2011-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία συγκροτεί το τοπικό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τα έτη 2011-2012 ως εξής:-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κάτσιος. ΜΕΛΗ:-Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Δονάτος Μαρτίνης.-Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Σωτήριος Μήτσης.-Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.-Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής-Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας-Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής-Ο Διοικητής ή εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας-Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Η.-Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας-Εκπρόσωπος εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας.  Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

13   Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) για τα έτη 2011-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα συγκροτεί τις απαιτούμενες από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) επιτροπές για τα έτη 2011-2012 ως εξής:Α.-Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες:Τακτικά μέλη οι δημοτικοί υπάλληλοι:      α) Κων/νος Αθανασίου -Πρόεδρος      β) Ανθίππη Λουκά και  γ) Παναγιώτης Καρίμαλης με αναπληρωτές τους, τους επίσης δημοτικούς υπαλλήλους:      α) Βασίλειος Ανδρέου      β) Αικατερίνη Τσούπηκαι  γ) Αικατερίνη Αθανασίου         αντίστοιχα.Β.-Επιτροπή παραλαβής προμηθειών:Τακτικά μέλη οι δημοτικοί υπάλληλοι:      α) Αναστασία Στολάκη - Πρόεδρος      β) Λάμπρος Γιαννακός και  γ) Ειρήνη Γρίβαμε αναπληρωτές τους, τους επίσης δημοτικούς υπαλλήλους:      α) Σοφία Μαγκλάρα      β) Θεόδωρος Διαμάντηςκαι  γ) Λυδία Φαρμάκη         αντίστοιχα.

14    Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών για τα έτη 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία ορίζει την δημοτική σύμβουλο κα Μαρία Σαμίου μέλος της υπό του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980 προβλεπόμενης επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών με αναπληρώτριά της την επίσης δημοτική σύμβουλο κα Βενέτη – Κατή Σταυρούλα.Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

15   Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 € για τα έτη 2011-2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους: α) κ. Κων/νο Δημητρίου με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο Ντάγκα (πλειοψηφίας)   καιβ) κ. Νικόλαο Μπαρμπαβασίλογλου  με αναπληρωτή του τον κ. Αλκιβιάδη Λάμπρου (μειοψηφίας),  οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των δημοτικών έργων και των εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που θα εκτελεστούν από τον Δήμο τα έτη 2011 και 2012.Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

16  Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 5.869 €, για τα έτη 2011 - 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κων/νο Δημητρίου, τακτικό μέλος της επιτροπής παραλαβής των δημοτικών έργων που θα εκτελεσθούν από τον Δήμο τα έτη 2011 και 2012, αξίας μεγαλύτερης των 5.869 €, με αναπληρωτή του την δημοτική σύμβουλο κα Βενέτη – Κατή Σταυρούλα.Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

17    Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2011 και 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία συγκροτεί την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2011 και 2012 ως εξής: α) Τον δημοτικό σύμβουλο (πλειοψηφίας)       κ.Βασίλειο Τσώλη,β) Τον δημοτικό σύμβουλο (μειοψηφίας)       κ.Αλκιβιάδη Λάμπρου καιγ) Τον φορολογούμενο πολίτη κ. Κωνσταντίνο Μητσέλο του Ιωάννη, κάτοικο Ηγουμενίτσας, αναπληρούμενο από τον κ. Παύλο Κολιογιάννη του Σπύρου.Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Τσώλης και γραμματέας η δημοτική υπάλληλος κα Αγγελική Αγγελοζώη, αναπληρούμενη από τον κ. Παναγιώτη Καρίμαλη.Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

18    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» για τα έτη 2011 και 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» για τα έτη 2011 και 2012 την δημοτική σύμβουλο κα Σταματία Μπότσαρη, αναπληρούμενη από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο Πάκο.Λευκό ο κ. Θεόδωρος Δήμας.

19    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των συνενούμενων Δήμων και Κοινότητας, για το οικονομικό έτος 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα ορίζει τους ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές - Μετόχους της ΣΟΛ α.ε.ο.ε., κ.κ. Καλλέ Νικόλαο, A.M. ΣΟΕΛ 15901 ως τακτικό ελεγκτή και Παππά Ελένη, A.M. ΣΟΕΛ 22731 ως αναπληρωματικό ελεγκτή, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης της 31.12.2010 και των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2010, των συνενούμενων Δήμων και Κοινότητας.Η αμοιβή τους θα ανέλθει συνολικά σε 20.000 € πλέον ΦΠΑ.

20    Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ηγουμενίτσας και κατάργηση Τραπεζικών Λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα καθορίζει Πιστωτικό Ίδρυμα για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ηγουμενίτσας την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και καταργεί τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς όλων των συνενούμενων Δήμων και Κοινότητας.

Ηγουμενίτσα 20 Ιανουαρίου 2011

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Ηγουμενίτσα: 30λεπτη διακοπή ρεύματος από κλαδιά δέντρων που ακουμπούσαν σε καλώδια της ΔΕΗ- VIDEO -… https://t.co/zbAugdEMSX
Σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας για καταδικαστικές αποφάσεις - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/zvhWtfZLwf
Εξιχνίαση υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 40χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/uGtXZxHBse
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Ηγουμενίτσα: 30λεπτη διακοπή ρεύματος από κλαδιά δέντρων που ακουμπούσαν σε καλώδια της ΔΕΗ- VIDEO

Σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας για καταδικαστικές αποφάσεις

Εξιχνίαση υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 40χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα

Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιησιμων ποικιλιών αμπέλου 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ AΓΙΟΥ KOΣΜΑ ΡΑΓΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Συνελήφθη 46χρονος στο Ράγιο Θεσπρωτίας, κατηγορούμενος για μεταφορά ενός μη νόμιμου αλλοδαπού

Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί στο λιμάνι Ηγουμενίτσας με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Περιφέρεια Ηπείρου Ενημέρωση προς του κτηνοτρόφους: Διαχείριση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων

Σύλληψη 40χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα για πλαστογραφία

© 2005-2019 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.