Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο    Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
-Εισηγητής: Θωμάς Παππάς – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων προστασίας και αξιοποίησης του ποταμού Καλαμά.


-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων, περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων Π.Ε. Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή Οριστικών Διανομών Π.Ε. Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ JESSICA ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο    Συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο    Εκχώρηση στην Επιτροπή Ποιότητος Ζωής της αρμοδιότητας χορήγησης α) αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» (Αμιγή και μικτά καταστήματα) και β) αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 και του άρθρου 7 του ΠΔ.270/81 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ» του πρώην Δήμου Συβότων.
-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο    Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.60».
-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο    Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» (Δ.Δ. Συβότων).
-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο    Συζήτηση για τη διαχείριση απορριμμάτων και λήψη απόφασης για τον περιφερειακό σχεδιασμό.
-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο    Επιλογή ως τρόπου ανάθεσης προμήθειας καυσίμων έως 31-03-2011 η απευθείας ανάθεση.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.


ΘΕΜΑ 15ο    Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ηγουμενίτσας» οικονομικού έτους 2010.
-Εισηγητής: Κων/νος Κοτζαπαναγιώτου – Δημοτικός Σύμβουλος
& πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Α.Π.Η. Δ.Η.
ΘΕΜΑ 16ο    Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Φιλαρμονική Δήμου Ηγουμενίτσας» οικονομικού έτους 2010.
-Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Δημητρίου – Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλαρμονικής.
ΘΕΜΑ 17ο    Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ηγουμενίτσας» οικονομικού έτους 2010.
-Εισηγήτρια: Ισμήνη Δήμα – Δημοτική Σύμβουλος.
& πρόεδρος Δ.Σ. ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΜΑ 18ο    Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» οικονομικού έτους 2010.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος.
& πρόεδρος Δ.Σ. Α.Ο.Δ.Η.
ΘΕΜΑ 19ο    Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ηγουμενίτσας» οικονομικού έτους 2010.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος.
& πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Β.Σ.Δ.Η.
ΘΕΜΑ 20ο    Λήψη απόφασης για συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας σε ένα Νομικό Πρόσωπο.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 22ο    Λήψη απόφασης για συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 23ο    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 24ο    Μεταφορά Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 25ο    Επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ροή Τελευταίων Ειδήσεων

Τελευταία Tweets

Νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/XilLeBynbw
Τέλη κυκλοφορίας: Σήμερα η τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους - https://t.co/SqQUSFJOh6 https://t.co/YBEhdyuISX
Βεσυρόπουλος: Προσπάθεια να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών -… https://t.co/zaS7bhFmRS
Follow e-igoumenitsa news on Twitter

IMAGE GALLERY

Εξιχνιάστηκε κλοπή χρημάτων από παγκάρι εκκλησίας Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα στην Ηγουμενίτσα

Διακοπές ρεύματος 16 Φεβρουαρίου στην Ηγουμενίτσα - Δείτε τις περιοχές

Επίσκεψη Υπουργού Ναυτιλίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στην Ηγουμενίτσα αύριο 15/2/2020

Θεσπρωτία: Διανομή Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Νέες εισαγωγές στα παραρτήματα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων και Φιλιατών

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές στην Εγνατία Οδό

Μπήκαν οι υπογραφές για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Μαργαριτίου

Επανέρχονται τα μαγαζιά στην Παραλία Δρεπάνου Ηγουμενίτσας

Α΄ κατοικία: Περιθώριο 78 ημερών για υπαγωγή στο καθεστώς προστασίας

© 2005-2020 e-igoumenitsa.gr. All Rights Reserved.